Læs kirkebladet

   Kirkeblad 1 2015
Husk, at der er koncert med Sankt Annæ Pigekor søndag den 31. maj kl. 17:00 i Auditoire Calvin, Genève. Se også nedenstående annonce.

Fredag den 19. juni afholder vi Sankt Hans aften i Veyrier ved foden af Salève. Vi starter med en kort gudstjeneste kl. 19:30. Det er kirkens sidste arrangement før sommerferien.


Konfirmanderne i Genève den 9. maj og i Zürich den 16. maj. Man kan se flere billeder under Aktuelt.

Den danske Kirke i Schweiz er nu også kommet på Facebook, følg linket her og bliv medlem af gruppen. Her kan I se opdateringer for kirken, henvende jer til menighedsrådet hvis I har spørgsmål, eller blot holde kontakt med kirkens medlemmer. Vi glæder os til at se jer på Facebook!

 

Den danske Kirke i Schweiz er tilknyttet Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK). Der holdes regelmæssige gudstjenester i Genève, Bern, Basel og Zürich. Kirkelige handlinger (barnedåb, bryllup og begravelse) foretages i hele landet. Hvert forår afholdes der konfirmation, som regel i Genève og Zürich.

Kirken er selvfinansierende, og dens indtægter stammer fra medlemsbidrag, donationer, betaling for kirkelige handlinger uden for de ordinære gudstjenester samt indtægter fra diverse arrangementer. Der ydes ingen støtte fra det officielle Danmark. Hvis man ønsker at yde bidrag til vores kirke, kan det ske via en giroindbetaling til CCP 12-10950-6 (girokort udsendes med kirkebladet) eller ved en overførsel direkte til
Eglise Danoise en Suisse, Post Finance SA 1200 Genève,
IBAN: CH71 0900 0000 1201 0950 6, SWIFT: POFICHBEXXX.
Læs mere under Om kirken.